Hoppa till huvudinnehåll

Information för personalen

Informationssidor och viktiga adressuppgifter.

​För SON-anställda

All praktisk information för SON-anställda finns på intranätet.

Logga in på intranätet:

intra.norrkopingssymfoniorkester.se >>

Vikarieinformation

Korttidsvikarier kan logga in produktionsprogrammet OPAS Online för att få besked om tjänstgöring, repetitionsschema och allmän information för vikarier.
Kontakta vice orkesterchefen för inloggningsuppgifter.

Opas Online >>

Helena Nordander
Biträdande orkesterchef
011-21 86 40
Helena Nordander


Fakturaadress

Din faktura måste innehålla nedanstående uppgifter:

Scenkonst Öst AB
Box 2287
600 02 NORRKÖPING

Organisationsnummer: 559015-4547

Beställarens namn: Namnet på SON:s beställare måste framgå av fakturan.

Fakturan skickas med post till ovanstående adress, och kan också skickas med e-post till

faktura@scenkonstostergotland.se

Har du några frågor om fakturor?
Kontakta:
Christina Karlsson
Scenkonstbolaget i Östergötland
011-218519

Leveransadress

Scenkonst Öst AB

Norrköpings Symfoniorkester
Holmengatan 14
602 32 Norrköping​