Hoppa till huvudinnehåll

Information för personalen

Inloggningsuppgifter för anställda och vikarier

​För SON-anställda

All praktisk information för SON-anställda på intranätet.

Logga in på intranätet intra.norrkopingssymfoniorkester.se

Vikarieinformation

Korttidsvikarier kan logga in på Opas Online för att få besked om tjänstgöring, repetitionsschema och allmän information för vikarier.
Kontakta orkesterchefen för inloggningsuppgifter.

Staffan Langemark
Tf orkesterchef
011-21 86 24
Staffan Langemark