Hoppa till huvudinnehåll

Lediga tjänster

Dessa tjänster är aktuella:

​Cello tutti

Tillträde
1 juli 2017

Provspelning
9 april 2017

Sista ansökningsdag
19 mars 2017

Ansökningsformulär
Läs mer och ansök här


HR-chef till Scenkonstbolaget i Östergötland AB

I Scenkonstbolaget ingår Norrköpings symfoniorkester och Östgötateatern med tillsammans ca 200 anställda och omsättning på ca 200 MSEK. Bolaget, som ägs av Region Östergötland, Norrköpings kommun och Linköpings kommun, bildades 2016. Verksamheterna har till uppgift att framföra scenkonst med konstnärlig kvalitet av högsta klass, som ska bibehållas och utvecklas med både spets och bredd för alla åldrar.

Syftet med Scenkonstbolaget är att främja och bidra till utvecklingen av kulturlivet och kulturarvet i Östergötland samt bidra till att stärka länets attraktivitet.

Uppdrag, roll och ansvar

I rollen som HR-chef kommer du att arbeta verksamhetsnära över hela HR-området, tjänsten innebär både ett strategiskt och operativt arbete. Du har personalansvar för den nybildade HR-enhetens 3-4 medarbetare. Du är en del av ledningsgruppen och tar där ansvar för Scenkonstbolagets samlade verksamhet och är ett stöd till bolagets chefer i HR-frågor.

Du är ett stöd och ett bollplank till organisationens chefer i olika HR-relaterade frågor samt vid personal- och chefsrekryteringar. Du leder, stöttar och utvecklar medarbetarna på HR-enheten så att ni tillsammans utgör ett stöd för hela verksamheten.

Du ser till att bolagets personal- och kompetensförsörjning säkerställs genom goda rutiner för rekryteringsarbete, introduktion av nyanställda, utbildningsplaner, kompetensplaner, lönekartläggning och medarbetarsamtal. Du tar fram, tillsammans med ledningen, gemensamma policys och ser till att aktuella lagar och avtal mm efterlevs. Du leder fackliga förhandlingar, tillsammans med ledningen av bolaget, som arbetsgivarrepresentant och sköter samverkansfrågor. Du leder och samordnar värdegrunds- samt arbetsmiljöarbete i samråd med verksamhetschefer och VD.

Din placering växlar mellan Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester i Norrköping och ibland även Ung Scen Öst i Linköping. Du är ute mycket i verksamheterna.

Dina primära ansvarområden:

 Stötta organisationens chefer i det löpande såväl som i det strategiska arbetet

 Leder, i samarbete med ledningen, löne- och avtalsförhandling

 Samordna avtalen i bolaget

 Pensionsfrågor

 Vara ett stöd till organisationens chefer i HR-relaterade frågor

 Stöd i rekrytering, kompetensförsörjningsfrågor, introduktion, avveckling, rehabiliteringsfrågor mm

 Ledarutveckling och medarbetarskap

 Arbetsmiljöfrågor

 Arbetsrättsliga frågor

 Utveckla policys, mallar och rutiner

Din profil

Vi söker dig som har akademisk examen inom personalområdet, såsom PA-programmet, eller annan likvärdig utbildning. Du har erfarenhet av kvalificerat HR-arbete på både operativ och strategisk nivå samt erfarenhet av förändringsarbete, kompetensförsörjning och rekrytering. Du har ledarerfarenhet. Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och från konstnärlig verksamhet ses som meriterande.

Du gillar att arbeta i en komplex roll där varierande arbetsuppgifter, högt och lågt, strategiskt och operativt, är en naturlig del av din arbetsdag. Du har ett genuint intresse för konstnärlig verksamhet.

Som person är du trygg, beslutför och självständig och vågar ta obekväma beslut. Du tar ansvar för dina uppgifter och arbetar mål- och resultatorienterat. Du arbetar bra med andra människor, är lyhörd, leder, motiverar och förser andra med befogenheter som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.

Vi kommer därför lägga särskild vikt vid kompetenserna förändringsbenägen, kundfokus, resultatorientering, relationsskapande, påverkan och självkännedom.

Ansökan

I denna rekrytering samarbetar Scenkonstbolaget med Unik Resurs. Vi vill därför ha din ansökan via hemsidan www.unikresurs.se

Senaste ansökningsdag är 2017-04-16. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristina Lind, 0767-781513, kristina.lind@unikresurs.se