Hoppa till innehåll

Originell Bartók

Vi spelar för publik!

Konsertens datum har passerat

Denna sida är en del av vårt arkiv.

Äntligen kan vi öppna dörrarna och spela en orkesterkonsert med publik i salongen. För första gången på sex månader!
Denna konsert består av endast ett verk och är cirka 35 min lång.
De 50 personerna i salongen får möta vår nye chefdirigent Karl-Heinz Steffens som tillsammans med orkestern bjuder på Béla Bartóks storslagna och originella orkesterverk Musik för stränginstrument, slagverk och celesta.

Boka förtäring
Du som vill sätta guldkant på ditt konsertbesök kan boka en räksmörgås med något att dricka eller konsertfika som serveras från en timme före konserterns start. Du ser menyn  och bokar via länken nedan, senast kl 14 dagen före konsert. Din beställning serveras vid ditt förbokade bord. Det går inte att köpa något över disk.

Boka förtäring >>

 

Programinformation
Béla Bartók (1881-1945)
Musik för stränginstrument, slagverk och celesta
Andante tranquillo
Allegro
Adagio
Allegro molto

I Basel verkade en av 1900-talets främsta mecenater, den förmögne dirigenten Paul Sacher, ledare för Basels Kammarorkester. Han beställde och uruppförde en lång rad verk av Stravinsky, Honegger, Martinů och andra storheter som kommit att höra till den moderna musikens klassiker. Inte minst lät han Béla Bartók komponera flera storverk, däribland Musik för stränginstrument, slagverk och celesta. Verket dedicerades till Sacher med anledning av kammarorkesterns tioårsjubileum. Det fullbordades den 7 september 1936 och uruppfördes den 21 januari året därpå.

Redan titeln antyder det originella i detta verk. Det heter inte konsert eller symfoni, utan helt enkelt Musik. Här finns heller ingen vedertagen klassisk form, utan en helt nyuppfunnen symmetrisk modell, vars struktur också påverkar hur musikerna ska placeras på podiet. Stråkarna är uppdelade i två grupper som sitter i en halvcirkel mot dirigenten. Framför dem finns pianot, celestan, två trummor och pukor till vänster från publiken sett, medan harpa, xylofon, cymbaler och bastrumma finns till höger. Baktill hittar man tam-tam.

Satserna fördelas långsam-snabb-långsam-snabb, och redan i början av första satsens inledande fuga presenteras i sordinerade altvioliner det motiv som genom hela verket fungerar som ett sorts huvudtema. Andra satsen är nästan dansant och full av pådrivande energi som aldrig vilar. Adagiosatsen börjar med rytmisk soloxylofon som roterar kring ett högt F. Stråkarna bidrar med drillar, glissandi och flöjtliknande effekter medan harpa, piano och celesta ackompanjerar. Musiken återknyter sedan till satsens början. Finalen är ett fritt behandlat rondo som anspelar på den folkmusik som Bartók så flitigt nedtecknade och använde i sin egen musik – och alltsammans avslutas livfullt i A-dur.

Text Stig Jacobsson

Information till abonnenter
• Abonnemangskonsert i gul serie 15/10 är inställd på grund av publikrestriktionerna under coronapandemin.
• Återbetalning av biljetter sker snarast möjligt. De abonnenter som betalat sitt abonnemang med betalkort får återbetalning till konto och de som betalat på annat sätt kontaktas för återbetalningsuppgifter.
• De två konserter som ges torsdagen 15/10 ingår inte i något abonnemang.
Tack för er förståelse och ert tålamod.