Hoppa till innehåll

Med inspiration av naturens krafter

22 maj 2024

Uppmärksammade och hyllade Tebogo Monnakgotla har kallats "en av de mest framträdande svenska tonsättarna i sin generation". Under säsongen kommer Norrköpings Symfoniorkester framföra fyra av hennes verk: en violinkonsert, en saxofonkonsert samt uruppföranden av två nyskrivna verk; ett orkesterverk och en flöjtkonsert.

Musik som når fram

Tebogo Monnakgotla har komponerat såväl orkester- och kammarmusik som opera. Hon har prisats för sin intelligenta och närvarande musikalitet, men hur skriver man egentligen musik som når fram till lyssnaren?  

– Jag tror att all musik som blir uppskattad och når fram handlar om bra presentation. Precis som när det kommer till retorik. Man kan ha ett jättebra innehåll i ett föredrag men i vissa fall fattar folk ingenting och i vissa fall förstår folk precis. Och på samma sätt kan det vara när det kommer till musik.

Men det är minst lika viktigt att hitta en kärna i musiken. Tebogo menar att det kan räcka med att man har en inre bild av vad som är den röda tråden i ett stycke. Det kan vara abstrakt, men det viktiga är att man har någonting.  

– Det är därför jag sitter i kanske två tre dagar och försöker hitta rätt kärna innan jag börjar med själva komponerandet. Det är väldigt viktigt, för utan kärnan har man ju egentligen ingenting att presentera.  

Tebogo menar att det fungerar precis som att man kan berätta en berättelse på olika sätt eller måla av en utsikt på olika sätt beroende på dag, väder eller årstid.  

– Det handlar inte om vilken melodi eller harmonik man använder utan det handlar om vad man vill säga och hur man presenterar det, och det kan man göra på massor av olika sätt.  

Konserter med klimattema

Under de senaste åren har Tebogo arbetat med en serie konserter som har klimatförändringar som tema och som återspeglar en fascination för naturens krafter.  

Det började med saxofonkonserten Gaea. Konserten är komponerad för saxofonisten Johannes Thorell och uruppfördes i Uppsala 2021. I verket har Tebogo hämtat inspiration från naturen och hur olika djur upplever den situation som jorden befinner sig i med miljöförstöring och klimatförändringar. Tebogo berättar att temat för konserten där stycket skulle uruppföras var skapelsen, med Haydns Skapelsen och Le Creation du Monde av Milhaud.  

– Både dirigenten vid uruppförandet, Simon Crawford-Phillips, och solisten Johannes Thorell tyckte att det vore kul om jag anknöt till det här temat i saxofonkonserten. Jag började fundera på skapelsen och hur det står till med den idag, och då låg det ganska nära till hands att tänka på klimatförändring och miljöförstöring, och vad människan egentligen har gjort med skapelsen. 

Johan Dalene i trollsländekonsert

Violinkonserten har fått det poetiska namnet Globe Skimmer Surfing the Somali Jet. Titeln syftar till de segeltrollsländor som är beroende av den somaliska jetströmmen då de färdas över Indiska oceanen, och vars äventyrliga seglats nu hotas på grund av att ytvattnet värms upp. Stycket är skrivet för Norrköpingssonen tillika världsstjärnan Johan Dalene som uruppförde violinkonserten våren 2023 tillsammans med Kungliga Filharmonikerna på Stockholms konserthus. Tebogo berättar att idén till ett samarbete med Johan tog fart då hon medverkade i en workshop på Nordiska Musikgymnasiet.  

– Johan var en av dem som utmärkte sig för att vara mest engagerad under den här workshopen. Då hade han precis vunnit Carl Nielsen-tävlingen. Jag har skämtsamt sagt till folk att om jag själv hade vunnit en så stor tävling när jag var 18 år, hade jag i alla fall inte gått på någon fånig workshop klockan nio på morgonen. Men det gjorde Johan, och utstrålade en väldig nyfikenhet på musik helt enkelt, vilket satte avtryck på mig.

Efter mötet med Johan tog Tebogo kontakt med Konserthuset som gjort en beställning på ett verk. Hon berättade att hon gärna skulle skriva en fiolkonsert och när de undrade om hon hade någon att skriva till föreslog hon Johan, vilket de tyckte var ett mycket bra förslag.  

Flöjtkonsert med havstema

Flöjtkonserten som kommer uruppföras i Norrköping under våren 2025 är tänkt som den tredje och sista delen i serien om klimatförändringar. Solisten som ska uruppföra flöjtkonserten är italiensk-amerikanska Marina Piccinini. Verket kommer följa klimattemat, och mer specifikt återspegla havet.  

På frågan om hon inte kommer skriva ännu ett verk i serien om klimatet svarar Tebogo att hon ser violinkonserten, saxofonkonserten och flöjtkonserten som en triptyk som hänger ihop och relaterar till varandra.  

– Men det betyder ju inte att jag aldrig kommer skriva på klimattemat igen. 

 

Text: Sara Lovisa Lagman

 

21/9 Monnakgotla & Beethoven
17/10 Monnakgotla & Dalene
30/1 Sibelius 2:a
27/2 Monnakgotla & Mozart